همه سوالات جاوا (Java)

0

پاسخ

اندروید استودیو

سلام دوره های اندروید استودیو رو کی تو سایت قرار میدید؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

بازار کار بک اند (java)

سلام ببخشید من می خوام وارد حوزه بک اند جاوا بشم ولی از بازار کارش مطمئن نیستم ایا میصرفه ادم وقت بزاره و برنامه نویس بک اند بشم

جاوا (Java)

0

پاسخ

کنترل ورودی در جاوا

درود دوستان و اساتید گرامی من تازه برنامه نویسی رو شروع کردم. من میخوام یک برنامه بنویسم مثلا عدد از کاربر بگیره اگه مثبت بود بگه مثبه اگه نه بگه منفیه و اگه صفره بگه 0 ... تا اینجاش مشکلی ندارم ... دو تا مسله هست : 1.میخوام مثلا کاربر در ورودی به جز اعداد چیزی نتونه وارد کنه یا اگه وارد کرد بهش پیام لطفا عدد وارد کنید بده. و دوباره بپرسه عدد رو وارد کن. یعنی اگه حروف فارسی یا انگلیسی یا چیزای دیگه وارد کرد دوباره بپرسه و جلوتر نره   2. میخوام وقتی کاربر مثلا عبارت quit رو نوشت تو ورودی برنامه از حالت اجرا خارج بشه   ممنون میشم جواب بدین ارادت

جاوا (Java)

0

پاسخ

مشکل در intelij IDEA

سلام وقت بخیر. بعد از نصب این ارور رو نشون میده. مشکل از کجاست؟ A problem occurred configuring root project 'untitled3'. > Could not resolve all files for configuration ':classpath'.  > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-api:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-api/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-api-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-model:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-model:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-model/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-model-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-model/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-model-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-core:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-core:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-core/1.7.10/kotlin-tooling-core-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-core/1.7.10/kotlin-tooling-core-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-idea:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin-idea:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-idea/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-idea-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-gradle-plugin-idea/1.7.10/kotlin-gradle-plugin-idea-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-util-klib:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-util-klib:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-util-klib/1.7.10/kotlin-util-klib-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-util-klib/1.7.10/kotlin-util-klib-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-klib-commonizer-api:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-klib-commonizer-api:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-klib-commonizer-api/1.7.10/kotlin-klib-commonizer-api-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-klib-commonizer-api/1.7.10/kotlin-klib-commonizer-api-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-metadata:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-tooling-metadata:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-metadata/1.7.10/kotlin-tooling-metadata-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-tooling-metadata/1.7.10/kotlin-tooling-metadata-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-project-model:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-project-model:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-project-model/1.7.10/kotlin-project-model-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-project-model/1.7.10/kotlin-project-model-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.9.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve com.google.code.gson:gson:2.8.9.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/com/google/code/gson/gson/2.8.9/gson-2.8.9.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/com/google/code/gson/gson/2.8.9/gson-2.8.9.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve com.google.guava:guava:29.0-jre.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve com.google.guava:guava:29.0-jre.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/com/google/guava/guava/29.0-jre/guava-29.0-jre.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/com/google/guava/guava/29.0-jre/guava-29.0-jre.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve com.github.gundy:semver4j:0.16.4.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve com.github.gundy:semver4j:0.16.4.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/com/github/gundy/semver4j/0.16.4/semver4j-0.16.4.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/com/github/gundy/semver4j/0.16.4/semver4j-0.16.4.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-embeddable:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-embeddable:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-compiler-embeddable-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-compiler-embeddable-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-annotation-processing-gradle:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-annotation-processing-gradle:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-annotation-processing-gradle/1.7.10/kotlin-annotation-processing-gradle-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-annotation-processing-gradle/1.7.10/kotlin-annotation-processing-gradle-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-android-extensions:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-android-extensions:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-android-extensions/1.7.10/kotlin-android-extensions-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-android-extensions/1.7.10/kotlin-android-extensions-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-runner:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-compiler-runner:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-runner/1.7.10/kotlin-compiler-runner-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-compiler-runner/1.7.10/kotlin-compiler-runner-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-embeddable:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-embeddable:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-embeddable-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-embeddable-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org    > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable:1.7.10.      Required by:          project : > org.jetbrains.kotlin.jvm:org.jetbrains.kotlin.jvm.gradle.plugin:1.7.10 > org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:1.7.10       > Could not resolve org.jetbrains.kotlin:kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable:1.7.10.          > Could not get resource 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable-1.7.10.pom'.             > Could not GET 'https://plugins.gradle.org/m2/org/jetbrains/kotlin/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable/1.7.10/kotlin-scripting-compiler-impl-embeddable-1.7.10.pom'.                > plugins.gradle.org * Try: > Run with --stacktrace option to get the stack trace. > Run with --info or --debug option to get more log output. > Run with --scan to get full insights.  

جاوا (Java)

1

پاسخ

Java

سلام خسته نباشید برای شروع و یادگیری برنامه نویسی Java چه مدل لپ تاپی لازم است ؟ و آیا با گوشی می‌شود برنامه نویسی کرد ؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

کد تمرین دوم

سلام وقت بخیر.این کد تمرین دوم هست .من این کد رو وقتی اجرا میکنم شبیه همان چیزی هستش که تو ویدیو هست اما کد نویسیش با ویدیو فرق داره. ما حتما باید شبیه ویدیو کد نویسی کنیم و این کدم من اشتباهه؟ Scanner scanner = new Scanner (System. in ); while (true){ System. out .print("a: "); long number1 = scanner.nextLong(); System. out .print("b: "); long number2 = scanner.nextLong(); System. out .println(""); System. out .println("a : " + number2); System. out .println("b : " + number1); System. out .println("----------------"); }

جاوا (Java)

0

پاسخ

برگزاری دوره اندروید

سلام میخواستم بدونم دوره اندروید جاوا کی برگزار میشه؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

مشکل نصب کتابخونه تی لانچر

دوستان اسکرین شاتی که گرفتم نشون میده برنامه تی لانچر تو نصب کتابخونه جاوا سر 1 مگ یا 7 و 8 مگ گیر میکنه چیکار کنم جاوامم اپدیتخ

جاوا (Java)

0

پاسخ

قرعه کشی کدیاد

سلام خسته نباشین من داخل مقاله جاوا برنده بخش نظرات در قرعه کشی شدم ولی حسابم هنوز شارژ نشده

جاوا (Java)

1

پاسخ

خطای زمان دستور println

زمانی که مثلا یک متغیر رو تعریف میکنم و بعد دستور System.out.println(m) اجرا میکنم با خطای Cannot resolve symbol 'print' مواجه میشم راه حل این چه چیزی هستش؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

مشکل نرم افزار Intellij

من زمانی که در vscode یا intellij این برنامه را اجرا می کنم کارکتر های فارسی را لود نمی کند. charecter set برنامه ام هم UTF-8 است. مشکل چیست؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

دوره جاوا به زبان ساده

سلام میخواستم بدونم آیا این دوره ب درد سطح جاوا رشته مهندسی کامپیوتر میخوره یا نه؟؟ ممنون میشم جواب بدید

جاوا (Java)

0

پاسخ

اندروید نویسی جاوا با eclipse

سلام کسی میتونه مراحل نصب SDK و فعال کردنش برای برنامه نویسی اندروید تو eclipse رو بگه من هرچی تلاش میکنم ساخت پروژه اندروید برام نمیاد

جاوا (Java)

0

پاسخ

چگونه جاوا را در سیستم ذخیره کنیم ؟

چطوری در کنترل پنل ویندوز 7 جاوا را ذخیره کنیم؟

جاوا (Java)

2

پاسخ

پخش فیلم

سلام. هیچکدوم از فیلم ها نه نمایش داده میشه نه دانلود میشه. مشکل بطور کلی هست یا فقط برای من اینجوریه؟

جاوا (Java)

0

پاسخ

مشکل در نمایش فیلم ها

سلام و خسته نباشید …. الان تقریبا 2 روزه هیچکدوم از فیلم ها باز نمیشن . نمیدونم مشکل از طرف سایت یا اینترنت ؟؟؟ و با این شرایط باید چکاری انجام بدم ؟ و مرتبا اروور recaptcha میده برای لاگین برای ثبت نظر و …

جاوا (Java)

0

پاسخ

ذخیره لاینر در قالب عکس در گالری

سلام این کد آماده جاواست که یه لاینر رو به صورت عکس ذخیره میکنم اگه آیدی لاینرlinear1 باشه چطور میتونم ازش استفاده کنم. ممنون میشم کمکم کنید. FileUtil.makeDir(%2$s.concat(%3$s.concat(".png")).substring((int)(0), (int)(%2$s.concat(%3$s.concat(".png")).lastIndexOf("/")))); final String output_path = %2$s.concat(%3$s.concat(".png")); Bitmap returnedBitmap = Bitmap.createBitmap(%1$s.getWidth(), %1$s.getHeight(),Bitmap.Config.ARGB_8888); Canvas canvas = new Canvas(returnedBitmap); android.graphics.drawable.Drawable bgDrawable =%1$s.getBackground(); if (bgDrawable!=null) { bgDrawable.draw(canvas); } else { canvas.drawColor(Color.TRANSPARENT); } %1$s.draw(canvas); java.io.File pictureFile = new java.io.File(output_path); if (pictureFile == null) { %1$s return; } try { java.io.FileOutputStream fos = new java.io.FileOutputStream(pictureFile); returnedBitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, fos); fos.close(); %1$s } catch (java.io.FileNotFoundException e) { %2$s } catch (java.io.IOException e) { %2$s }

جاوا (Java)

1

پاسخ

نصب نرم افزار

                          سلام استاد من وقتی نرم افزار رو نصب میکنم اون پوشه ای که شما پروژه رو میخواید بسازید و اسمش جاوا است رو برام نمیاره . تمام مراحلی که شما رفتید رو کامل رفتم فقط ورژن فایل های نصبی بالا تر بوده

جاوا (Java)

1

پاسخ

شروع کلاس جدید

با سلام دوره ساخت اپلیکیشن با جاوا رو که پیشرفته دوره قبلی هست کی آماده میشه و میزارید؟

جاوا (Java)

1

پاسخ

اندروید استدیو جاوا

سلام خسته نباشید ببخشید توی اندروید استدیو زبان جاوا از چه کدی باید استفاده کنم که  بتونم یک کد رو طی زمان مشخصی هی تکرار کنه و مقداری رو تویtextview به من نمایش بده new CountDownTimer(5000,1000){     @Override     public void onTick(long millisUntilFinished){}       @Override     public void onFinish(){         // your code     } }.start(); از این کد استفاده کردم کامپایلر هم خطایی نداره ولی برنامه رو که اجرا میکنم روی اون دکمه مشخصی که گذاشتم اینکارو کنه برنامه بعد 5 ثانیه متوقف میشه

جاوا (Java)

محبوب ترین مقالات