ذخیره لاینر در قالب عکس در گالری

سوال شده توسط: Ok Ok

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

بازدید: 524

پاسخ: 0

تگ: جاوا (Java)


سلام این کد آماده جاواست که یه لاینر رو به صورت عکس ذخیره میکنم اگه آیدی لاینرlinear1 باشه چطور میتونم ازش استفاده کنم.

ممنون میشم کمکم کنید.

FileUtil.makeDir(%2$s.concat(%3$s.concat(".png")).substring((int)(0), (int)(%2$s.concat(%3$s.concat(".png")).lastIndexOf("/"))));
final String output_path = %2$s.concat(%3$s.concat(".png"));


Bitmap returnedBitmap = Bitmap.createBitmap(%1$s.getWidth(), %1$s.getHeight(),Bitmap.Config.ARGB_8888);

Canvas canvas = new Canvas(returnedBitmap);
android.graphics.drawable.Drawable bgDrawable =%1$s.getBackground();


if (bgDrawable!=null) {
	bgDrawable.draw(canvas);
} else {
	canvas.drawColor(Color.TRANSPARENT);
}
%1$s.draw(canvas);

java.io.File pictureFile = new java.io.File(output_path);
if (pictureFile == null) {
	
	%1$s
	
	return; }
try {
	java.io.FileOutputStream fos = new java.io.FileOutputStream(pictureFile); returnedBitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 100, fos);
	fos.close();
	
%1$s
	
	
	
} 

catch (java.io.FileNotFoundException e) {
	
%2$s
	 } 


catch (java.io.IOException e) {
	
%2$s
	
}
برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات