سوالات برنامه نویسی به زبان پایتون

سوال شده توسط:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

بازدید: 329

پاسخ: 0

تگ: پایتون


-برنامه اي بنویسید که عددي را بگیرد و مجذور آن را نمایش دهد.
2 -برنامه اي بنویسید که شعاع یک دایره را گرفته و مساحت و محیط آن را نمایش دهد.
3 -برنامه اي بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته، محیط و مساحت آن را نمایش دهد.
4 -برنامه اي بنویسید که سه عدد صحیح را گرفته و میانگین اعشاري آنها را نمایش دهد.
5 -برنامه اي بنویسید که یک کاراکتر را گرفته و کد اسکی آن را نمایش دهد .

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات