الگوریتم میشه جوابش

سوال شده توسط:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

بازدید: 774

پاسخ: 1

تگ: الگوریتم و فلوچارت


الگوریتمی بنویسید که سه عدد را دریافت کرده و بزرگترین را در میان آنها بیان کند 

پاسخ ها
user

I Am Dani

1- شروع

2-سه عدد a,b,c را بخوان

3 -اگر a از b بزرگ تر بود a را در m بریز در غیر این صورت b را در m بریز

4- m را با c مقایسه کن اگر m بزرگتر بود m بزرگترین است در غیر این صورت c بزرگترین است و در max بریز
5- نمایش max

6-پایان

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات