جاوا اسکریپت

سوال شده توسط:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

بازدید: 215

پاسخ: 1

تگ: طراحی سایت


var thetimer= document .querySelector(".timer");

const  testArea=document.querySelector("#test-area");

var timer=[0,0,0,0];

function lertZiro(time){

   if(time <=9){

       time ="0"+time;

   }return time;

}

function runTimer (){

const curentTime=lertZiro(timer[0])+":"+ lertZiro (timer[1])+":"+lertZiro(timer[2]);

thetimer .innerHTML=curentTime ;

timer[3]++;

timer[0]=Math.floor((timer[3]/100)/60)

timer[1]=Math.floor(timer[3]/100)-(timer[0]*60);

timer[2]=Math.floor(timer[3]-(timer[1]*100)-(timer[0]*6000));

 

   

}

 

function  start(){

   setInterval(runTimer,10);

   

}

addEventListener("keypress",start);

استاد عزیز برنامه چه مشکلی داره وقتی وارد رویداد setIntervlوارد تابع میشه اجرا نمیشه لطفاً جواب بدین ،البته بدون تابع اجرا میشه 

پاسخ ها
user

محمد هاشمی

در واقع اینطور باید بنویسید

testArea.addEventListener("keypress",start)

متد addEventListener باید روی یک قسمت از المان های صفحه اعمال بشه و به تنهایی وقتی صدا زده بشه کاری انجام نمیده

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات