تمرینات جاوااسکریپت از آقای حسین عنایتی

سوال شده توسط: نادر راستگو

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

بازدید: 453

پاسخ: 5

تگ: فلاتر Flutter


تمرین یک:

*Übung 1

 Gib zur erst zwei Zahlen an und erste Zahl von zweite abziehen

*/

;var data1 = prompt("Enter a Number")

;var data2 = prompt("Enter a Number")

;var sum = parseInt(data1)

;var sum1 = parseInt(data2)

;var erg = sum - sum1

;alert(erg)

پاسخ ها
user

نادر راستگو

تمرین دو:

;var x = prompt("Gib eine Zahl ein")

;var y = prompt("Gib noch eine Zahl ein")

;var a = parseInt(x)

;var b = parseInt(y)

;var z = a % b

;alert(z == 0)

 

user

نادر راستگو

تمرین سه:

;var x = prompt("Bitte geben Sie ihr Gewicht ein")

;var y = parseInt(x)

 

}if (y > 100) 

   ;alert("Sie sind übergewicht")

{

}else

   ;alert("Ihr Gewicht ist normal")

{

user

نادر راستگو

تمرین چهار:

;var x = prompt("Geschwidigkeit eingeben")

;var y = parseInt(x)

 

}if (y > 80) 

 ; alert("Reduzieren Sie ihr Gescwindigkeit")

{

}else

   ;alert("Sie fahren im rahmen des Gestzes")

{

user

نادر راستگو

تمرین پنج:

;var x = prompt("Geben Sie eine Zahl ein")

;var y = parseInt(x)

;var z = y % 2

 

}if (z == 0) 

   ;alert("Geradezahl")

{

}else

   ;alert("Ungeradezahl")

{

user

نادر راستگو

تمرین شش:

;var x = prompt("Geben Sie ihr Gewicht ein")

;var y = prompt("Geben Sie ihr Größe ein")

;var a = parseInt(x)

;var b = parseInt(y)

 

/* BMI = Größe * Geröße */

;var  z = y * y

/* BMI = Gewicht / Geröße * Geröße */

;var BMI = a / z

 

}if(BMI > 35)

  ; alert("Sie haben übergewicht")

{

}else

   ;alert("Sie haben idealgewicht")

{

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات