دوره های Django

آموزش فریمورک جنگو (django) - پروژه محور از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش فریمورک جنگو (django) - پروژه محور از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش django rest framework | دوره جامع DRF
آموزش django rest framework | دوره جامع DRF