ارور TypeError: 'NoneType' object is not callable

سوال شده توسط: یسرا آمله

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

بازدید: 453

پاسخ: 2

تگ: پایتون


سلام وقت بخیر ، من این کدهارو طبق فیلم ساخت ربات تلگرام وارد کردم اما بهم ارور میده :Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\lenovo\Desktop\pythonProject\python.py", line 9, in <module>

   def send_welcome(message):

TypeError: 'NoneType' object is not callable

 

کدها:

import telebot

TOKEN = "5377206140:AAG_toR-_8Jxe1wMOZoqxSrIorAHmwkRK8o"
bot = telebot.TeleBot(TOKEN)@bot.message_handler(commands=['start','help'])
def send_welcome(message):
      bot.reply_to(message, "hi")


bot.infinity_polling()

پاسخ ها
user

محمد پاگرد

درود وقتت بخیر
اول تابع را چک کن ببین همینو نوشتی یا نه:

@bot.message_handler(commands=['start', 'help'])
 def send_welcome(message):
 	bot.reply_to(message, "Hi I'm simple bot, how can I do for you?")

اگر درست بود کد، منطقا باید فیلتر شکن روشن نکرده باشی

user

سلام.

من هم همین مشکل را دارم با وجود روشن بودن فیلتر شکن.

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات