مشکل در نمایش صفحۀ خاص

سوال شده توسط:

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

بازدید: 206

پاسخ: 2

تگ: Django


سلام

در جنگو یک صفحه رو درست تعریف کردم ، همه مراحل درست هست ، با /course جواب درست میده اما وقتی صفحه لیست رو اضافه میکنم و باید اینجوری بیاد /course/list این خطا رو میده. نمیدونم چطور میگه یک فضای خالی بین صفحه لیست هست.

پاسخ ها
user

Mobina Sattari

سلام

لطفا عکس از کدتون، شامل url و view و تمپلیت مربوط به اون ویو رو اینجا بذارید

user

عکس بیش از یکی نمیشه فرستاد ، کد صفحات رو میفرستم

فقط زمانی که صفحه list رو اضافه میکنم به این مسائل میخورم

صفحات زیرین که وارد میکنم انگار جایی از کد خراب هست

 

صفحه urls

from django.urls import path

from . import views


 

urlpatterns = [

    path('list', views.courses_list),

    path('detail/<int:id>', views.course_detail)

]

 

صفحه views

from django.shortcuts import render

from .models import course


 

def courses_list(request):

    courses = course.objects.all()

    return render(request,'courses_app/courses_list.html', context = {'courses' : courses})


 

def course_detail(request, id):

    course = course.objects.get(id=id)

    return render(request, 'courses_app/course_detail.html', context = {'course' : course})

 

صفحه template

<body>

    <table dir="rtl" align="center">

        <tbody>

            <tr>

                <td> id </td>

                <td> title </td>

                <td> description </td>

                <td> situation </td>

                <td> views </td>

            </tr>

            {% for course in courses %}

                <tr>

                    <td> {{ forloop.counter }} </td>

                    <td> {{ course.title }} </td>

                    <td> {{ course.description }} </td>

                    <td> {{ course.situation }} </td>

                    <td> {{ course.views }} </td>

                </tr>

            {% endfor %}

    </tbody>

    </table>

</body>

 

صفحه urls اصلی سایت

    path('course/', include('courses_app.urls'))

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات