معادل InputStream.Read در mvc.core چیست

سوال شده توسط: iran iran

تاریخ ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۱

بازدید: 205

پاسخ: 1

تگ: Asp.net Core


معادل کد زیر در mvc.core چیست

 

items.InputStream.Read(Attach.Attached, 0, items.ContentLength);
foreach (var items in file)
            {
              var Attach = new Add
              {
                DocumentationAttachId = Guid.NewGuid(),
                DocumentationId = newGuId,
                FileName = items.FileName,
                ContentType = items.ContentType,
                FileLength = items.ContentLength,
                Attached = new byte[items.ContentLength],
              };
              items.InputStream.Read(Attach.Attached, 0, items.ContentLength);
              db.AttachRepository.Add(AttachMapper.Attach(Attach ));
              db.Complete();
            }

 

 

 

پاسخ ها
user

محمد اشرافی

سلام  می تونید از ReadStream استفاده کنید و دیگه نیازی به InputStream.Read نیست 

برای ثبت پاسخ باید خود شوید

محبوب ترین مقالات