قاسم  بساکی

قاسم بساکی

7سال فعالیت در زمینه وب، به عنوان فول استک

عاشق برنامه نویسی

عاشق یادگیری

عاشق تدریس و انتقال علم

تاریخ عضویت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

دوره ها: ?

6,785 دانشجو

شبکه های اجتماعی

دوره های قاسم بساکی